Alojamento de paginas e aplicacoes para a internet topografia e receptor gnss de alta precisao Consultoria e programacao informatica Directorio de pequenas e medias empresas em Portugal Monitorizacao de sites web

Program Konferencji

Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej oraz Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej zapraszają na XX Warsztaty Naukowe PTSK, które odbędą się w dniach 11–14 czerwca 2013 w nadmorskiej miejscowości Mielno-Unieście.


Tematyka Warsztatów:

• metodyka badań symulacyjnych;

• języki programowania i techniki symulacji;

• badanie efektywności symulatorów;

• metody i technologie kształcenia na odległość;

• symulacja w ekonomii i logistyce;

• symulacyjne modele sytuacji kryzysowych;

• symulacyjne modele walki;

algorytmy ewolucyjne;

symulacja w fizyce;

symulacja w mechanice i biomechanice;

symulacja w transporcie i inżynierii kolejowej;

symulacja w elektrotechnice i elektronice;

symulacja w energetyce;

symulacja w automatyce i robotyce;

symulacja procesów produkcyjnych;

symulacja a sztuczna inteligencja;

symulacja a sieci neuronowe;

symulacja w ratownictwie;

symulacja w chemii, biologii i medycynie.